BIONICA dones, art, tecnologia i societat

BIONICA vol generar un espai físic i virtual on posar en valor el pensament, la producció i les pràctiques artística-tecnològiques realitzades per dones, especialment en el desenvolupament tècnic-estètic i les tecnologies lliures.

Des de la pràctica artística i tecnològica, BIONICA busca crear xarxes de col·laboració i reflexió entre dones, incentivant la cooperació, la solidaritat, crear sinergies i accions socials que retallin la bretxa digital de gènere i propiciar el coneixement lliure.

BIONICA mujeres, arte, tecnología y sociedad

BIONICA quiere generar un espacio físico y virtual donde poner en valor el pensamiento, la producción y las prácticas artística-tecnológicas realizadas por mujeres, especialmente en el desarrollo técnico-estético y las tecnologías libres.

Desde la práctica artística y tecnológica, BIÓNICA busca crear redes de colaboración y reflexión entre mujeres, incentivando la cooperación y la solidaridad, crear sinergias y acciones sociales que recorten la brecha digital de género y propiciar el conocimiento libre.

BIONICA Women, Art, Technology and Society

The purpose of BIONICA  is to vindicate thinking, production and and the artistic-technological practices carried out by women, especially in the technical-aesthetic development and the free technologies.

From the artistic and technological practice, BIÒNICA seeks networks of collaboration and reflection between women, encouraging cooperation and solidarity, creating synergies and social actions that close the digital gender gap and promote free knowledge.

SOM BIONICA I SOMOS BIONICA

Direcció i producció : Brisa MP, Artista transmedial www.caidalibre.cl . Curs Màster en tecnologia de les arts electròniques UNTREF- Postgrado en Cultura Visual UB – Grau mitjà Dinamització i programació d’accions culturals. FC Generalitat de Catalunya- cursa Màster en Educación interdisciplinar de les arts UB. Directora i productora d’esdeveniments internacionals INTERFACE cos i tecnologia, FIVC dansa en pantalla.

Coordinació i assistència:María Jesus Posilio, Antropòloga social UB. Grau mitjà Dinamització i programació d’accions culturals. FC Generalitat de Catalunya i Màster en Gestió Cultural UB.


Dirección y producción: Brisa MP, Artista transmedial www.caidalibre.cl. Cursó Master en tecnología de las Artes Electrónicas UNTREF, Postgrado en Cultura Visual UB- Grado medio Dinamización y programación de acciones culturales. FC Generalitat de Catalunya- cursa Master en Educación Interdisciplinar de las Artes UB Directora y productora de eventos internacionales INTERFACE cuerpo y tecnología, FIVC danza en pantalla .

Coordinación y asistencia: María Jesus Posilio, Antropóloga social UB. Grado medio Dinamización y programación de acciones culturales. FC Generalitat de Catalunya y Master en Gestión Cultural UB.


Director & producer: Brisa MP, Transmedia artist www.caidalibre.cl. She was student of Master in technology of electronic arts UNTREF, Postgraduate in Visual Culture UB – Dynamization and programming of cultural actions. FC Generalitat de Catalunya- Student of Master in Interdisciplinary Art Education UB. Director and producer INTERFACE Body and technology Festival and FIVC Screendance international festivals.

María Jesus Posilio, Social Anthropologist UB. Dynamization and programming of cultural actions. FC Generalitat de Catalunya and Master in Cultural Management UB.

BIONICA – from Barcelona city

fes contacte I toma contacto I keep in contact : bionicas[a]protonmail.com