BIONICA dones, art, tecnologia i societat

BIONICA vol generar un espai físic i virtual on posar en valor el pensament, la producció i les pràctiques artística-tecnològiques realitzades per dones, especialment en el desenvolupament tècnic-estètic i les tecnologies lliures.

Des de la pràctica artística i tecnològica, BIONICA busca crear xarxes de col·laboració i reflexió entre dones, incentivant la cooperació, la solidaritat, crear sinergies i accions socials que retallin la bretxa digital de gènere i propiciar el coneixement lliure.

BIONICA mujeres, arte, tecnología y sociedad

BIONICA quiere generar un espacio físico y virtual donde poner en valor el pensamiento, la producción y las prácticas artística-tecnológicas realizadas por mujeres, especialmente en el desarrollo técnico-estético y las tecnologías libres.

Desde la práctica artística y tecnológica, BIÓNICA busca crear redes de colaboración y reflexión entre mujeres, incentivando la cooperación y la solidaridad, crear sinergias y acciones sociales que recorten la brecha digital de género y propiciar el conocimiento libre.