Arianna Esposito és comissària d’art contemporani i digital. És cofundadora del col·lectiu Matripictoska amb el qual ha comissariat diverses exposicions a Roma. Màster Oficial en Comissariat d’Art Digital de ESDi i Universitat Ramon Llull amb la tesi Antropocentrisme i Màquines. Ha col·laborat amb el col·lectiu BeAnotherLab en Hangar.org i Espronceda. Des del 2020 forma part del col·lectiu Alterdúo amb el qual ha comissariat l’exposició “#internetflags”en la Galeria Espai Souvenir; «Dissonants», participant com a comissària convidada.

Arianna Esposito es comisaria de arte contemporáneo y digital. Es cofundadora del colectivo Matripictoska con el que ha comisariado diversas exposiciones en Roma. Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital de ESDi y Universidad Ramon Llull con la tesis Antropocentrismo y Máquinas. Ha colaborado con el colectivo BeAnotherLab en Hangar.org y Espronceda. Desde el 2020 forma parte del colectivo Alterdúo con el que ha comisariado la exposición “#internetflags” en Galería Espai Souvenir; , “Dissonants” participando como comisaria invitada. 


Professora titular i investigadora de la Facultat d’Arts de la Universitat de Antioquia. És Doctora en Arts de la Facultat d’Arts de la Universitat de Antioquia (2015). Master en Multimèdia de Sant Diego State University, EEUU 2007. És Mestra en Arts Plàstiques de la Universitat Nacional de Colòmbia, 2002. Va ser becària Fulbright- Colciencias en el 2021 en Purdue University. És fundadora i coordinadora del grup de recerca Hipertrópico: convergència entre art i tecnologia, on ha dirigit diverses recerques i esdeveniments acadèmics. 

Profesora titular e investigadora de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Es Doctora en Artes de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia (2015). Master en Multimedia de San Diego State University, EEUU 2007. Es Maestra en Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Colombia sede, 2002. Fue becaria Fulbright-Colciencias en el 2021 en Purdue University como profesora visitante. Es fundadora y coordinadora del grupo de investigación Hipertrópico: convergencia entre arte y tecnología, donde ha dirigido varias investigaciones y eventos académicos. 


Artista visual, docent i investigadora. Graduada en Arts Visuals i Màster en Poètiques Visuals (UFRGS, el Brasil), actualment realitza la seva tesi doctoral en el programa Estudis Avançats sobre Produccions Artístiques de la Universitat de Barcelona, on és membre dels grups «Cossos Connectats II» i «iMARTE. recerca en art ciència i tecnologia». Ja ha realitzat set exposicions individuals, amb recent participació a Lisboa, Aveiro, Berlín, Barcelona i Saragossa.

Artista visual, docent i investigadora. Graduada en Arts Visuals i Màster en Poètiques Visuals (UFRGS, el Brasil), actualment realitza la seva tesi doctoral en el programa Estudis Avançats sobre Produccions Artístiques de la Universitat de Barcelona, on és membre dels grups «Cossos Connectats II» i «iMARTE. recerca en art ciència i tecnologia». Ja ha realitzat set exposicions individuals, amb recent participació a Lisboa, Aveiro, Berlín, Barcelona i Saragossa.


Marta Arjona és graduada en Comunicació Audiovisual i Periodisme, Màster en Comunicació Estratègica per la Universitat Rovira i Virgili. Des de 2018 compten amb estudi propi, on treballen la fotografia especialitzada en dansa en estudi, exteriors i espectacles; el vídeo d’espectacles, la comunicació cultural i en especial, els projectes propis de videodansa que han estat premiats i reconeguts per tot el món.

Marta Arjona es graduada en Comunicación Audiovisual y Periodismo , Máster en Comunicación Estratégica por la Universitat Rovira i Virgili. Desde 2018 cuentan con estudio propio, donde trabajan la fotografía especializada en danza en estudio, exteriores y espectáculos; el vídeo de espectáculos, la comunicación cultural y en especial, los proyectos propios de videodanza que han sido premiados y reconocidos en todo el mundo. 


María José Ríos Araya, Llicenciada en Arts Visuals de la Universitat Finis terrae (Xile) amb estudis anteriors en Arquitectura i disseny, més estudis de Master STS ( ciència, tecnologia i societat). María José va trobar en el vestuari una interfície per a comunicar el seu significat simbòlic, i des de lo tecnològic i digital, el seu objectiu és projectar-lo com a suport experimental especulatiu amb propostes d’interactivitat i experiència, factors que s’involucren amb la cultura. 

María José Ríos Araya, Licenciada en Artes Visuales de la Universidad Finis Terrae (Chile), con estudios anteriores en Arquitectura y diseño, más estudios de magister STS ( ciencia, tecnología y sociedad). María José encontró en el vestuario una interfaz para comunicar su significado simbólico, y desde lo tecnológico y digital, su objetivo es proyectarlo como soporte experimental especulativo con propuestas de interactividad y experiencia, factores que se involucran con la cultura.


Susana Chau, és gestora en comunicació, xarxes i processos culturals, actualment coordina projectes d’arts i tecnologies en el col·lectiu “Toda la Teoría del Universo” (Concepción- Xile) . El seu interès és la relació sociotècnica de les cultures de Llatinoamèrica, creuades per l’art, el seu esdevenir històric i les característiques pròpies d’aquests processos de creació que estan travessats pels conflictes propis del nostre continent.

Susana Chau es gestora en comunicación, redes y procesos culturales. Actualmente coordina proyectos de artes y tecnologías en el colectivo “Toda la Teoría del Universo” (Concepción- Chile). Mi interés es la relación sociotécnica de las culturas de Latinoamérica, cruzadas por el arte, su devenir histórico y las características propias de estos procesos de creación que están atravesados por los conflictos propios de nuestro continente.


El treball de Yolanda Uriz és un amalgama d’elements d’arts visuals, l’art sonor, inspiració de la ciència i tècniques de l’art de nous mitjans. El seu treball s’ha presentat en esdeveniments i festivals com Sonic Acts (NL), WRO Media Art Biennale (PL), Kontraste (AU), STRP (NL), SPARK (USA), Todays Art (NL/RU), Transmediale (GR).

El trabajo de Yolanda Uriz es un amalgama de elementos de las artes visuales, el arte sonoro, inspiración de la ciencia y técnicas del arte de nuevos medios. Su trabajo se ha presentado en eventos y festivales como Sonic Acts (NL), WRO Media-Art Biennale (PL), Kontraste (AU), STRP (NL), SPARK (USA), Todays Art (NL/RU), Transmediale (GR).


A través de desplaçaments i encreuaments multidisciplinaris, Yto ha desenvolupat un treball de recerca i creació entorn de la pintura, l’electrònica, el digital, el so i les instal·lacions. Des de 1997 usa Internet com a plataforma d’acció, impulsant projectes col·laboratius en xarxa. En 2015 fongui el projecte rural «Rao Caya», concentrant-se en el bosc esclerófil·le xilè com a eix principal d’exploració. Participa activament en trobades nacionals i internacionals com FILE, BAM, ISEA, Biennal de l’Havana i altres.

A través de desplazamientos y cruces multidisciplinarios, Yto ha desarrollado un trabajo de investigación y creación en torno a la pintura, la electrónica, lo digital, el sonido y las instalaciones. Desde 1997 usa Internet como plataforma de acción, impulsando proyectos colaborativos en red. En 2015 funda el proyecto rural «Rao Caya», concentrándose en el bosque esclerófilo chileno como eje principal de exploración. Participa activamente en encuentros nacionales e internacionales como FILE, BAM, ISEA, Bienal de la Habana y otros. 


Des d’inicis del segle XXI el seu treball aborda l’encreuament del cos i la tecnologia, des de la interacció de diversos llenguatges, destacant l’ús de tecnologies baixes i lliures en recerques tècnic- estètiques pròpies , abordant problemes materials i crítics. Brisa ha participat en festivals i congressos a Amèrica, Europa i Oceania. Entre les seves últimes accions destaca: Conferència en el marc de PDE Teatro a 1000 i Goethe Institute (CL), Exposició Dyscorpia Body And Technology Light Gallery. (CA) Digital Matters Congress, Humboldt University.(DE) Add + Art International Congress. (BCN) Lumo Light Festival Bodyhack (FI) Beca de Creació Generalitat de Catalunya 2020. Suport a la creació en residència Centre Conde Duque MAD 2020. Beca de recerca en el Laboratori Interactiu d’HANGAR 2019.

Desde inicios del siglo XXI su trabajo aborda el cruce del cuerpo y la tecnología, desde la interacción de diversos lenguajes, destacando el uso de tecnologías bajas y libres en investigaciones técnico- estéticas propias, abordando problemas materiales y críticos. Brisa ha participado en festivales y congresos en América, Europa y Oceanía. Entre sus últimas acciones destaca: Conferencia en el marco de PDE Teatro a 1000 y Goethe Institute (CL), Exposición Dyscorpia Body And Technology Light Gallery (CA) Digital Matters Congress, Humboldt University.(DE) Add + Art International Congress. (BCN) Lumo Light Festival Bodyhack (FI) Beca de Creación Generalitat de Cataluña 2020. Soporte a la creación en residencia Centro Conde Duque MAD 2020. Beca de investigación en el Laboratorio Interactivos de HANGAR 2019.