BIONICA ORGANITZA LA SEVA PRIMERA ACTIVITAT DE FORMACIÓ

ESCENA DIGITAL WORKSHOP 9 DE JULIOL 2021 EN CANÒDROM

Escena Digital és un espai transdisciplinari de formació i creació col·laborativa entre espai escènic i tecnologies, i té diferents formats. Aquesta sessió vol introduir l’ús i reflexió de les tecnologies lligades a les pràctiques artístiques que posen el cos humà al centre, especialment en el camp transdisciplinari lligat a l’escena, la Performance i la Dansa.

Escena Digital es un espacio transdisciplinar de formación y creación colaborativa entre espacio escénico y tecnologías, y tiene diferentes formatos. Esta sesión quiere introducir el uso y reflexión de las tecnologías ligadas a las prácticasartísticas que ponen en cuerpo humano en el centro, especialmente en el campo transdisciplinar ligado a la escena, la Performance y la Danza.

  • Dirigit a joves amb interès en escena, dansa, performance i tecnologia
  • 9 de juliol 2021, de 18:15 a 19:45h
  • Sala d’actes Canòdrom
  • Dirigido a jóvenes con interés en escena, danza, performance y tecnología
  • 9 de julio de 2021, de 18:15 a 19:45h
  • Sala de Actos del Canòdrom