RAO CAYA art, natura, tecnologia des del sud de l’món

Rao Caya és un projecte d’art neo-rural que es va iniciar el 2015. Els seus objectius fonamentals són desenvolupar projectes d’art, natura, ciència, tecnologia i societat; Alhora que conservar el Bosc Esclerofilo (Xile), la seva flora, fauna i funga, el que posseeix moltes espècies úniques. Es projecta continuar realitzant residències per a artistes i investigadors que treballen en àrees afins a les temàtiques plantejades; Trobades d’art, natura, tecnologia i societat (ANTS) i desenvolupar projectes que involucrin la problemàtica del territori, integrant a la comunitat a través d’activitats educatives, creatives i artístiques.

Rao Caya és un projecte creat i coordinat per l’artista medial Yto Aranda.

https://raocaya.cl/secretos/

Rao Caya es un proyecto de arte neo-rural que se inició en 2015 . Sus objetivos fundamentales son desarrollar proyectos de arte, naturaleza, ciencia, tecnología y sociedad; A la vez que conservar el bosque Esclerófilo (Chile), su flora, fauna y funga, el que posee muchas especies únicas. Se proyecta continuar realizando residencias para artistas e investigadores que trabajan en áreas afines a las temáticas planteadas; Encuentros de arte, naturaleza, tecnología y sociedad (ANTS) y desarrollar proyectos que involucren la problemática del territorio, integrando a la comunidad a través de actividades educativas, creativas y artísticas. Rao Caya es un proyecto creado y coordinado por la artista medial Yto Aranada.

Rao Caya is an art, nature and technology project that was started in 2015. Its main objective is to conserve the sclerophyll forest (Chile) and its flora, fauna and fungi, with many species unique to the region.

The challenges and goals to be developed are: host art, nature and technology (ANTS) meetings, run a residency program for artists and researchers working in areas related to the project.

Rao Caya is a project created and coordinated by the medial artist Yto Aranada.

RAO CAYA Alhué, Melipilla. CHILE

https://raocaya.cl/isea2017/

https://raocaya.cl