BIONICA 1.0

La primera trobada BIONICA es realitza entre el 27 i el 30 de desembre acomiadant l’any 2021 amb conferències, tallers i exhibicions a través de plataformes web i de streaming, gratuït amb inscripció prèvia.

BIONICA vol generar un espai on posar en valor el pensament, la producció i les pràctiques artística-tecnològiques realitzades per dones, especialment en el desenvolupament tècnic-estètic i les tecnologies lliures.
Des de la pràctica artística i tecnològica, BIÒNICA cerca crear xarxes de col·laboració i reflexió entre dones, incentivant la cooperació i la solidaritat, crear sinergies i accions socials que retallin la bretxa digital de gènere i propiciar el coneixement lliure.
BIONICA dones, art, tecnologia i societat és un projecte ideat i produït per Brisa MP amb la assistència de producció i traduccions de María Jesús Posilio,  localitzat a la ciutat de Barcelona de cara al món.
El programa d’aquest primer esdeveniment BIONICA 1.0, que proposa tres taules amb artistes, gestores i comissàries amb projectes locals i d’Amèrica Llatina, dos tallers, BIONICA GALLERY , un programa especial d’audiovisuals entorn a les dones amb realitzadores de tot el món.


El primer encuentro BIONICA se realiza entre el 27 y el 30 de diciembre despidiendo el año 2021 con conferencias, talleres y exhibiciones a través de plataformas web y de streaming, gratuito con inscripción previa.

BIONICA quiere generar un espacio donde poner en valor el pensamiento, la producción y las prácticas artística-tecnológicas realizadas por mujeres, especialmente en el desarrollo técnico-estético y las tecnologías libres. Desde la práctica artística y tecnológica, BIÓNICA busca crear redes de colaboración y reflexión entre mujeres, incentivando la cooperación y la solidaridad, crear sinergias y acciones sociales que recorten la brecha digital de género y propiciar el conocimiento libre.

BIONICA mujeres, arte, tecnología y sociedad es un proyecto ideado y producido por Brisa MP con la asistencia de producción y traducciones (cat-es) de María Jesús Posilio, localizado en la ciudad de Barcelona de cara al mundo. 

El programa de este primer evento BIONICA 1.0, propone tres mesas con artistas, gestoras y comisarias con proyectos locales y de América Latina, dos talleres, BIONICA GALLERY, un programa especial de audiovisuales entorno a las mujeres con realizadoras de todo el mundo. 

Pots accedir a les activitats de BIONICA 1.0 amb inscripció prèvia.

Puedes acceder a las actividades de BIONICA 1.0 con inscripción previa.

INSCRIPCIONS I INSCRIPCIONES AQUÍ

PROGRAMA BIONICA 1.0

DESEMBREDILLUNS 27DIMARTS 28DIMECRES 29DIJOUS 30
19:30- 21:00BIENVENIDA + BLA BIONICABIONICA AVBLA BIONICABLA BIONICA
18:00- 19:15GALLERYGALLERYBIONICA AV
15:30 18:30 BIONICA LABBIONICA LAB
ORGANITZA -PRODUEIX I ORGANIZA – PRODUCE :

BIONICA 1.0 AMB EL SOPORT I CON EL SOPORTE DE :